Het meest voorkomende ongedierte kun je zó bestrijden!

Er is niks zo vervelend als ongedierte en je kunt het maar beter maar meteen goed bestrijden want anders worden de problemen alleen maar groter. Maar welke middelen gebruik je nu precies voor de vele soorten ongedierte die er bestaan. Het is soms moeilijk om vervelende plagen te herkennen en daarom is het probleem vaak al groot wanneer je het ontdekt. In deze blog lees je meer over de meest voorkomende ongedierte en hoe je ze kunt voorkomen en bestrijden. 

Spint

Spint is een bekend plaaginsect dat voornamelijk schade aanbrengt in verschillende gewassen. Het verschillende varianten met ieder eigen kenmerken en bestrijdingsmogelijkheden. Spint bevindt zich op warme en droge plekken, denk aan de onderkant van een blad, en vermenigvuldigd zich zeer snel. Om spint bestrijden is geen specifiek middel. Het helpt om planten regelmatig goed af te spoelen of door roofmijten in te zetten. Roofmijten helpen overigens alleen in afgesloten ruimtes zoals kasten. Het is af te raden om chemische middelen in te zetten omdat het effect hiervan nihil zal zijn en het natuurlijke proces van een plant verstoord zal worden.   

Slakken

Slakken zorgen voor ontzettend veel schade aan heel veel verschillende soorten gewassen. Ook slakken zijn er in diverse soorten en richten verschillende schade aan. Vele tuinen zijn het hele jaar door slachtoffer van dit ongedierte. Slakken houden van koelen en vochtige plekken en zijn dus het beste te bestrijden in het voor- en najaar. Het beste middel tegen slakken zijn parasitaire aaltjes. Dit is een vijand van de slak die niet schadelijk is voor planten of andere diersoorten. Deze aaltjes zoeken actief naar slakken waardoor je snel geen last meer zult hebben van dit vervelende ongedierte. 

Engerlingen

Engerlingen zijn larven van kevers die tot de bladsprietkevers behoren en onder de grond leven. Dit ongedierte brengt veel schade aan aan planten omdat ze zich onder de grond bezig houden met het aanvreten van delen van de plant en wortels. Ook hiervoor is een natuurlijke bestrijding geschikt. Aaltjes kunnen ingezet worden voor de bestrijding van engerlingen en hebben verder geen schadelijke gevolgen voor andere diersoorten of planten. Deze bestrijding zal snel effect hebben en planten langdurig beschermen.   

Eikenprocessierups

Een gevreesd ongedierte met vervelende gevolgen voor mens en dier is deze harige rups, de eikenprocessierups. De haren van deze rups veroorzaken veel pijn en jeuk die als zeer vervelend ervaren kunnen worden. De bestrijding van de processierups kan op verschillende manieren. In Nederland worden hele nesten handmatig verwijderd en vernield. Ook hier kunnen bepaalde soorten aaltjes ingezet worden om het bestrijdings proces natuurlijk te laten verlopen. Echter kan de eikenprocessierups niet door individuen verwijderd worden maar wordt dit klusje altijd geklaard door groenbeheerders en gemeenten.